Operaciona istraživanja 2
 

Operaciona istraživanja su bazična disciplina menadžmenta, zasnovana na matematičkom formalizmu, koji se koristi za unapređenje upravljanja funkcijama u organizovanim sistemima.

Predmet se sluša u letnjem sesmestru. Studije počinju izlaganjem mrežnog planiranja sa analizom vremena, troškova i resursa koje predstavlja oblast od izuzetne važnosti za praksu. Teorija igara i dinamičko programiranje se izlažu u kontekstu njihovih primena. Predavanja obuhvataju i osnovne elementi heurističkog programiranja i optimalnog rezerviranja. Kurs se završava izlaganjem teorije redova čekanja i upravljanja zalihama.

Sve informacije o predmetu, literaturi, uslovima polaganja ispita i evidencija studenata se nalaze na veb stranici www.laboi.fon.bg.ac.rs, a aktuelna obaveštanja i rezultati koje je student ostvario na predmetu se, pored ove prezentacije, mogu naći i na wap stranici wap.laboi.fon.bg.ac.rs.